Contributiile sociale pentru conventii civile de la 1 iulie 2012

Odata cu intrarea in vigoare a noului Cod civil , la data de 1 octombrie 2011, Codul comercial a fost abrogat, iar sintagma “contract comercial” s-a inlocuit cu sintagma “contract civil”, asa incat, toate contractele prevazute de Codul civil au devenit contracte civile.

Drept urmare si contractele incheiate de persoanele fizice autorizate intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, precum si persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii libere, individual sau intr-o forma de asociere sunt contracte incheiate potrivit Codului civil .

Pentru a clarifica ce contracte fac obiectul prevederilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal , Ministerul Finatelor Publice a emis Ordinul 247/2012 prin care a stabilit procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal .

Ordinul stabileste ca dispozitiile art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se aplica contractelor/conventiilor civile, care atat inainte, cat si dupa intrarea in vigoare a Codului civil au aceeasi natura juridica.

In cele ce urmeaza ne vom referi la contributiile sociale datorate pentru veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil care atat inainte, cat si dupa intrarea in vigoare a Codului civil au aceeasi natura juridica.

Potrivit dispozitiilor pct. 109 din OUG 125/2011, incepand cu data de 01 iulie 2012 in Codul fiscal se introduce “CAPITOLUL II – Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica.

Conform art. 296 indice (21) din acest capitol, urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz:

a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e);

Printre veniturile la care face trimitere art. 296 indice (21) la lit. f) regasim si veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil .

Asadar, regula este ca pentru veniturile din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil , se datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale si contributia la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Exceptiile de la plata contributiei la sistemul asigurarilor sociale sunt prevazute la art. 296 indice 21 alin. (2) potrivit caruia persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1).

Astfel, nu datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale pentru veniturile din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil:
– persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
– functionarii publici;
– cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
– persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;
– cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;
– persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.
Pentru veniturile din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil nu exista exceptii de la plata contributiei la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Astfel, o persoana care realizeaza venituri din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale de sanatate chiar daca in acelasi timp realizeaza si alte venituri cum ar fi venituri din salarii sau venituri din pensii.

Cotele de contributii sunt:
a) cota individuala de 10,5%, pentru contributia de asigurari sociale, corespunzatoare conditiilor normale de munca, potrivit legii;
b) cota individuala de 5,5%, pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Autor: manager.ro

 

postat în de către admin în Articole ziare
Highslide for Wordpress Plugin