Modificari ale Codului Fiscal privind contributiile sociale

1.Conform prevederilor OUG 125/2011 de modificare a Codului Fiscal, începând cu data de 1 iulie, persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică vor achita contribuţiile sociale la organele fiscale teritoriale.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – CASS- se face trimestrial în baza deciziei de plăţi anticipate emisa de organul fiscal ca urmare a depunerii de către contribuabili a declaraţiei estimative de venit, urmând să se facă regularizarea după depunerea declaraţiei anuale de venit. Pentru semestrul al doilea din 2012, plăţile se fac la organul fiscal în baza deciziei emisă de Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate Cluj.

Plata contribuţiei de asigurări sociale – CAS- se face trimestrial în baza declaraţiei de venit asigurat depusă de către contribuabil la Casa Judeţeană de Pensii Publice şi alte drepturi de asigurări sociale.

2.Începând cu data de 1 iulie 2012 pentru veniturile realizate în baza convenţiilor civile, a drepturilor de proprietate intelectuală şi alte venituri cu reţinere la sursă care se impozitează cu 10% plata anticipată sau 16% impozit final, se vor reţine contribuţiile sociale de către plătitorul de venit.

Plătitorul de venit va reţine CASS şi CAS în cazul veniturilor realizate în baza convenţiilor civile. CAS nu se reţine dacă persoana fizică este asigurată în sistemul de asigurări sociale de pensii sau dacă beneficiază de pensii acordate în sistemul public de pensii..

Veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală se supun impozitării şi sunt exceptate de la plata CAS şi CASS dacă persoana fizică este asigurată în sistemul de asigurări sociale de pensii sau dacă beneficiază de pensii acordate în sistemul public de pensii..

3.Persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri vor plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate astfel :

– pentru venituri din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi alte surse, în baza deciziei emisă de organul fiscal, pentru contribuabilii care au realizat numai venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, sau au realizat numai venituri care sunt declarate prin declaraţia 205, dacă nu sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de pensii sau dacă nu beneficiază de pensii acordate în sistemul public de pensii;
– persoanele care nu realizează venituri, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate, calculată la valoarea salariului minim brut pe ţara ( 700 *5,5%= 39 lei /luna).

Autor: Gazeta afacerilor

 

postat în de către admin în Legislație
Highslide for Wordpress Plugin