Contribuții sociale datorate de persoane fizice care obțin venituri cu impozitare în regim de reținere la sursă

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte că, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, începând cu 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene.

OMEF 1969 anexa 2

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR ORDIN nr. 1.969 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată,…

Ghidul fiscal al asociatiilor de proprietari

GHIDUL OBLIGAŢIILOR FISCALE ALE ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI (2011) 1.Înregistrarea fiscală 1.1.Depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligaţia să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală.