Servicii

Oferim seria completă de servicii reprezentative pentru administrarea de imobile, complexe rezidențiale, complex de vile​

Administrare tehnică

Administrarea tehnică pe care o efectuăm pe baza contractului se referă la serviciile de:

✓ verificarea periodică a stării subsolului, căilor de acces în imobil, palierelor și a ghenelor de gunoi;
✓ verificarea funcționării ascensorului;
✓ verificarea funcționarii instalației electrice;
✓ întocmirea referatelor pentru intervențiile la părțile comune;
✓ prezentăm spre analiză ofertele furnizorilor de bunuri și servicii în vederea selectării ofertei care satisface cerințele de preț, durata de execuție și calitatea lucrării, obținem aprobarea comitetului executiv al asociației de proprietari;
✓ participăm la recepția lucrărilor alături de comisia formată din membrii asociației desemnați;
✓ procurarea materialelor necesare întreținerii și reparațiilor curente proprietății comune a asociației de proprietari;
✓ urmărirea realizării contractelor încheiate de asociația de proprietari cu furnizorii de bunuri și servicii;
✓ monitorizarea facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică, apă, etc, în funcție de indexul contoarelor de bloc, conform indecșilor transmiși de noi la furnizorii de utilități;
✓ efectuăm mici intervenții pentru buna funcționare a instalațiilor de pe proprietatea comuna, în cadrul programului administrativ negociat la semnarea contractului;
✓ afișăm listele lunare de încasare a cotelor de întreținere – în urma aprobării date de către cenzorul și președintele  asociației;
✓ menținem relația de comunicare cu proprietarii din asociație;
✓ verificăm personalul ce prestează în folosul asociației în baza altor contracte;
✓ distribuim la fiecare cutie poștală, lunar, fișa analitică a apartamentului precum și a tipizatelor specifice activității administrative.

work-tools-white-
holding-light-bulbs-brainstorming-new-ideas-innovation-technology-creativity
Close-up of analytics and business statics documents or development plan. Financial report, statistics data with chart and graph concept
holding-light-bulbs-brainstorming-new-ideas-innovation-technology-creativity

Servicii financiare

Evidența contabilă este esențială pentru buna funcționare a asociației de proprietari, de aceea lucrăm cu deosebită atenție, folosind transparența totală.

✓ plata facturilor furnizorilor de servicii și utilități;
✓ întocmirea Registrului de casă;
✓ păstrarea și actualizarea Registrelor de Evidența Fondului de Rulment și a Fondului de Reparații;
✓ întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale pentru angajați;
✓ păstrarea relațiilor cu banca asociației unde este deschis contul;
✓ păstrarea relațiilor cu furnizorii de utilități și prestatorii de servicii ale asociației;
✓ întocmirea Registrului Jurnal;
✓ monitorizarea modificărilor legii în vigoare, în domeniul contabilității în partidă simplă a Asociațiilor de Proprietari, precum și identificarea modalităților de punere a acestora în practică;
✓ întocmirea declarației 112 și depunerea ei online;
✓ relația e-factura anaf;
✓ întocmirea ordinelor de plată pentru serviciile prestate către Asociație;
✓ achitarea taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

Contabilitate

Evidența contabilă este crucială pentru asociațiile de proprietari, de aceasta depinzând modul de repartizare a cheltuielilor pentru furnizorii de utilități și furnizorii de servicii ai asociației.

✓ calculul se face prin intermediul unui program specializat al listelor de încasare a cotelor de întreținere;
✓ repartizarea facturilor de la furnizori și prestatori de servicii, în cadrul listelor lunare de întreținere;
✓ calcularea și repartizarea penalizărilor aplicate de către Asociație sau de către Furnizori;
✓ calcularea în regim centralizat a consumurilor de apă rece și apă caldă în urma citirilor preluate de la Proprietarii/Locatarii Asociațiilor;
✓ întocmirea listelor lunare cu cotele de contribuție ale proprietarilor;
✓ aplicarea deciziilor și hotărârilor din cadrul Adunării Generale sau ale Comitetului, și care privesc sume ce urmează a fi introduse în listele lunare de plată și au în vedere colectarea de fonduri, realizarea de lucrări etc.
✓ transmiterea de informații către proprietarii care au nelămuriri cu privire la modul de repartizarea a cheltuielilor lunare din cadrul listelor de întreținere și evidențiate în cadrul fișei individuale;
✓ transmiterea / primirea facturilor prin e-factura;

finance-accounting
holding-light-bulbs-brainstorming-new-ideas-innovation-technology-creativity
consultation-law
holding-light-bulbs-brainstorming-new-ideas-innovation-technology-creativity

Consultanță juridică

Monitorizarea modificărilor care pot surveni în legislația specifică asociațiilor de proprietari, precum și modalitatea de punere în practică a schimbărilor legislative.

✓ Consultanță, consiliere și management juridic pentru Asociațiile de Proprietari, în situațiile de litigii, somații și recuperarea debitelor de la restanțieri (cu valori mai mari de 3 luni consecutive, în conformitate cu normele legale), în vederea repunerii acestor sume în folosul Asociației de Proprietari;
✓ Consultantă pe probleme de natură administrativă;

✓ Consultanță și redactare Regulament de Ordine Interioară;

✓ Consultanța juridică cu referire la restanțieri este fără reprezentare în instanță, serviciul tarifându-se separat, respectând forma litigiului.

Casierie

Încasarea cotelor de întreținere pentru fiecare apartament în parte, penalitățile de întârziere la plata cotelor de întreținere și/sau fonduri, în urma afișării în prealabil și la loc vizibil a listelor de plată a întreținerii și a programului de încasare pentru luna respectivă (încasarea se va face prin sistem informatizat cu eliberare de chitanță sau încasare prin sistem POS pentru asociație, document bancar);

✓ distribuirea tipizatelor (în cadrul programului de casierie) specifice activității administrative;
✓ plăți diversificate prin Card (Visa, Maestro, Mastercard), Pay Point, Self Pay, Orange Pay, Un-Doi;
✓ se preiau sesizările efectuate de proprietari.

dark-broken-money
holding-light-bulbs-brainstorming-new-ideas-innovation-technology-creativity
2022-000
holding-light-bulbs-brainstorming-new-ideas-innovation-technology-creativity

Resurse umane

Pentru asociație societatea noastră ține evidența tuturor angajaților pe care îi are asociația. Pentru acest lucru oferim următoarele servicii:

✓ calculul impozitelor și contribuțiilor datorate de salariați și de angajator;
✓ întocmirea ștatelor de plată și a ordinelor de plată a impozitelor și contribuțiilor datorate;
✓ întocmirea și depunerea declarației 112, privind obligațiile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale;
✓ întocmirea și depunerea anuală a fișelor fiscale pentru angajați;
✓ întocmirea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale;
✓ înregistrarea și actualizarea Registrului de evidență a salariaților;
✓ întocmirea adeverințelor de salariat la încheierea contractului de muncă;
✓ întocmirea notelor de lichidare, a documentației necesare șomajului sau pensionarilor.

Fi alături de ceilalți proprietari mulțumiți de serviciile noastre care au încredere în noi și în serviciile noastre